Xem kênh TV / Phim / Nhạc…qua mạng di động 4G/5G bị chậm / mờ / giật lag / có hình không có tiếng (hoặc ngược lại)?

Các lỗi khác: